Petropavlovská pevnost

Petropavlovská pevnost (Pevnost sv. apoštolů Petra a Pavla) byla založena Petrem I. Velikým v roce 1703. V pevnosti se nachází Petropavlovský chrám (Chrám sv. Petra a Pavla).